Warszava

Perełka ortograficzna ze strony ambasady węgierskiej w Warszawie, tfu, Warszavie.

PS. Właśnie spostrzegłem, że ambasada mieści się przy ulicy Fryderyka, tfu, Fryderika, Chopina. Niezłe jest też "przesuwania się czasu" z oryginalną jednostką czasową "czas".