tekst ze Spiegla na Węgrzech

O tekście ze Spiegla na Węgrzech nie mówi się nic. Nic a nic. Sprawdziłem: ani Népszabadság, ani Magyar Nemzet, ani Magyar Hírlap ani Népszava ani Origo ani Index, czyli główne organy prasy drukowanej i internetowej tekstu nie wspomniały. Wzmiankę o artykule (podaję tytuł polskiego tłumaczenia, żeby uniknąć ewentualnych nieporozumień: Zbrodniarze i pomocnicy) znalazłem jedynie na historycznym portaliu Múlt-kor, gdzie o artykule pisze się w kontekście dyskusji, którą wywołał w Polsce.

Pytanie czemu tak jest. Możliwe są dwie odpowiedzi. Jedna: Węgrzy już dawno rozprawili się z tym tematem i artykuł ze Spiegla niczego nowego im nie powiedział. Druga: wokół roli Węgier w Holokauście do dziś nie odbyła się debata społeczna i artykuł, podobnie jak inne teksty na drażliwe tematy, po prostu przemilczano. Skłaniam się ku drugiej odpowiedzi.