zaginęła francuska studentka

Ophélie Bretnacher zaginęła tydzień temu. Wieczorem pożegnała się z przyjaciółmi w kawiarni Portside Cuba i więcej już nikt jej nie widział. Koło mostu łańcuchowego znaleziono tylko potem jej torebkę.

Jakby ktoś coś wiedział niech zadzwoni na któryś z numerów na poniższym filmie.

http://files.indavideo.hu/player/vc_o.swf?vID=2f7fc49422