angielsko-węgierska zabawa językowa

Regularny czytelnik Mags przysłał mi tę zabawę. Zdanie po angielsku i jego odpowiednik po węgiersku napisany jednak w formie innego zdania angielskiego, zdanie węgierskie pojawia się dopiero w trakcie wymawiania. Zabawa małofajna jak się nie zna obu języków, muszę dodać. Oto te zdania, w oryginale dwa, od siebie dodałem trzecie, węgierskie po węgiersku (mam nadzieję, że nie zrobiłem błędów ortograficznych). Mags, dzięki!

Where’s the rabbit? = Hole a new see? = Hol a nyuszi?
I have two cats. = One kate much come. ) = Van két macskám
It’s cold outside. = He dag one keen. = Hideg van kint.
I have six pocket knives. = One hut bitch come. = Van hat bicskám.
T-shirt in holes. = Luke ash tree cow. = Lyukas trikom (powinno być: Lyukas a trikom)
The pony is slipping. = Chew seek a cheek cow. = Csúszik a csikó.
I have sixty two goats. = One hut one Kate catch came. = Van hatvan két kecském.
Seagull egg = Sheer I toy ash. = Sírály tojas.
There are two men over the bushes. = Kate fare fee one a bock Ron tool. = Két férfi van a bokron túl.
I like you! = Beer lack! = Bírlak!
Mother’s calling you! = A new soul! = Anyú szól!
There’s a shredded crow on the iron. = Tape at war you one a wash on. = Tépett varjú van a vason.