strajk

Jutro w szkole Chłopaka strajk. Zresztą nie tylko tam, strajkować mają też koleje, autobusy, lotnisko. Wieczorem odbyć się ma wiec pod parlamentem. Do protestów zorganizowanych przez związek zawodowy Liga przyłączyło się 21 organizacji, instytucji i przedsiębiorstw. Fiesta jakiej już dawno nie było. Strajku szkół dotąd chyba jeszcze zresztą w historii nie było.

Żądań jest szereg: nie dla planowanego rynkowego systemu ubezpieczeć zdrowotnych opartego na konkurujących prywatnych firmach ubezpieczeniowych, nie dla podniesienia wieku przechodzenia na wcześniejszą emeryturę z 59 na 60 lat, system emerytur niektórych zawodów oraz wcześniejszych emerytur ma zostać niezmieniony, 38 bocznych linii kolejowych nie ma zostać zamkniętych (nie jestem sam z siebie taki mądry, żeby to wszystko wiedzieć, opierałem się na artykule Indexu).

W przypadku Chłopaka nie będą mieli nauki ale nad dziećmi zapewniona będzie opieka, jak nas zawiadomili w liście informującym o strajku "pracownicy szkoły".

Tak wielka polityka dotyka nas osobiście.